Оперативен лизинг

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг се предлага само за бизнес клиенти.

Оперативният лизинг е своеобразен наем на лизинговия актив и не дава възможност за придобиване на собствеността в края на периода.

При оперативния лизинг се заплащат равни месечни наемни вноски, които се определят от цената на актива и от срока на финансиране. Върху месечните вноски се начислява и дължи ДДС. Оперативният лизинг дава възможност за данъчен кредит на всички разходи, свързани с ползването на актива.

В края на периода връщате актива на Лизингодателя.

Пътуване в чужбина

За да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил е необходимо да има нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила в чужбина и Зелена карта.
Научете повече

Имате въпроси?

Имате въпроси или искате повече информация за нашите продукти и услуги? Вашият консултант ще Ви посъветва компетентно.
Изпратете запитване