Застраховки

При сключване на договор за лизинг „М Лизинг“ ЕАД става собственик на лизинговия актив, и като отговорен и добросъвестен собственик ние искаме да застраховаме активите при възможно най-добрите условия в реномирани застрахователни компании. Даваме възможност на клиента да избере с коя компания желае да сключи застраховки.
При лизинг на активи, които се регистрират в КАТ или КТИ, задължително изискваме сключване на застраховки „Пълно КАСКО на МПС“ и „Гражданска отговорност“. При лизинг на активи, за които не се изисква регистрация в КАТ/КТИ, задължително изискваме сключване на застраховка „Имущество“. Такива активи могат да бъдат производствени машини и оборудване, офис оборудване (принтери, плотери, сървъри, хардуер, и др.), демонстрационни автомобили за изложбени зали на вносителя, прикачен инвентар към селскостопанска техника и др.

Пътуване в чужбина

За да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил е необходимо да има нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила в чужбина и Зелена карта.
Научете повече

Имате въпроси?

Имате въпроси или искате повече информация за нашите продукти и услуги? Вашият консултант ще Ви посъветва компетентно.
Изпратете запитване